Mã ngành kinh doanh

Công ty TNHH nội thất ô tô Hoàng Thiên chuyên về nội thất ô tô, các mã ngành được quy định cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh
STT Tên ngành nghề kinh doanh Mã ngành
1

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: sản xuất các loại vỏ bọc yên, đệm da ô tô

3290
2

Bán buôn chuyên doanh khác

Chi tiết: bán buôn các loại yên, đệm và vỏ bọc yên, đệm, các sản phẩm nội thất ô tô

Bán buôn thiết bị điện, điện tử dùng cho xe ô tô

4669

4669
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
4

Bán lẻ hàng hóa khác

Chi tiết: Bán lẻ các loại yên, đệm và vỏ bọc yên, đệm, các sản phẩm nội thất ô tô

Bán lẻ thiết bị điện, điện tử dùng cho xe ô tô

4773
5 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn 4742
6

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết:

Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, lắp đặt phụ kiện nội ngoại thất cho xe ô tô

4520
7

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác

Chi tiết:

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

(Điều 28 luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

8299